Sanatorium Volzhskiye Dali

Pristannoye village, Saratov, Saratov region, 410505